RFA 4-2-13

Cuốn sách về Hội Tam Điểm ở Việt Nam - Phỏng vấn tác giả Trần Thu Dung

 http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130128-cuon-sach-ve-hoi-tam-diem-o-viet-nam-phong-van-tac-gia-tran-thu-dung